Online informatie voor ouderen vaak slecht vindbaar

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse senioren het lastig vinden om relevante informatie op te zoeken op internet. De ouderen zoeken in de praktijk met name naar informatie over verschillende regelingen, geldzaken, de belastingdienst of willen ergens een klacht over indienen. Met name verschillende overheidsinstellingen of daar aan verwante organisaties bieden vaak niet duidelijk hun informatie aan.

Deze bevindingen worden gepresenteerd door werknemers van de Ouderen Ombudsman. Deze organisatie helpt senioren onder andere gebruik te maken van internet. Een medewerker van de ouderen organisatie geeft aan dat een steeds groter percentage van informatie via digitale wegen wordt verleend. Deze informatie blijkt echter vaak moeilijk te vinden.

Met name de informatie vanuit overheidsinstanties blijkt relatief moeilijk vindbaar te zijn. Klachtenformulieren zouden niet goed te vinden zijn en loketinformatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in sommige gevallen helemaal niet bereikbaar. Daarnaast blijken gegevens over verschillende projecten voor senioren, waaronder het ouderenproject ‘Eten met een Maatje’ in Den Haag, moeilijk te vinden.

De woordvoerster van de Ouderen Ombudsman laat weten dat er significante verschillen zijn per gemeente. In sommige gevallen is er wel informatie beschikbaar als er daarvoor telefonisch contact is geweest.

Bron: Nu.nl